Uskonto II

Uskonto – Relegion tulee latinan kielen verbistä RELIGARE, mikä tarkoittaa sitomista tai estää eteenpäin menemistä. Sanalle on myös toinen merkitys. Se voi tarkoittaa uudelleen yhdistymistä. Tässä ristiriidassa kiteytyy hyvin pitkälti koko USKONNON käsite.

Kun tarkastellaan uskontoa konseptina, on päivänselvää, että uskontoa on käytetty ja käytetään edelleen yksilöiden ja tätä kautta ihmiskunnan tietoisuuden kehittymisen paikoillaan pitämiseen. Kuitenkin ennen tätä vaihetta, uskonnon esittämä myyttinen tarina on yhdistänyt ihmiset, minkä jälkeen tietoisuuden nousu korkeammalle tasolle on helppo estää propagandan, valehtelun, pelottelun ja mielen hallinnan avulla.

Rakkaat lampaat, minulla on teille vähän asiaa…

Voidaan oikeutetusti todeta, että sanan RELIGARE merkitys on täyttynyt onnistuneesti. Uskontojen tavoite kun on ensin yhdistää ihmiset heidän konseptinsa alaisuuteen ja sen jälkeen ihmiset on pidettävä kontrollissa niiden parametrien sisällä, mitä kyseessä oleva uskonto kulloinkin sallii.

Uskontojen verkkoon juuttuneet ihmiset kadottavat holistisen kuvan maailmasta ja erityisesti omasta paikastaan siinä. Pappien, rabbien ja imaamien satuja uskomalla SINUN ei tarvitse tehdä paljoakaan. Oikeastaan sinun ei tarvitse kuin uskoa ja tehdä kuten sanotaan. Tärkeintä on pelätä. Kun ihminen pelkää, hän on valmis mihin vain. Erityisesti silloin, kun on kyse tarvehierarkian alimmaisina olevista perustarpeista. Esimerkkeinä välittömästi selviytymiseen liittyvät fysiologiset tarpeet (ruoka ja juoma) ja turvallisuuden tunteet (suojautuminen erilaisilta vaaroilta).

Vielä muutama kuukausi sitten ihmisillä oli vapaa liikkuvuus. Sitten tuli virus ja alkoi lähihistorian suurin koordinoitu pelottelukampanja. Taikurin sauva heilahtaa jonka jälkeen ihmiset ovat olleet valmiita luopumaan niin vapaasta liikkuvuudesta kuin myös sananvapaudesta. Pelkää ja tottele!

Suomessa patsaatkin pelkäävät.

Uskonnot eivät kuitenkaan olisi voineet saavuttaa voittokulkuaan ilman liittoutumista toisen suuren vallitsevan voiman kanssa. Kyse on tietenkin kulloinkin vallitsevasta hallintomekanismista eli yleisesti valtiovallasta. Se voisi myös olla ajankohdasta riippuen kuninkaiden valtaa. Termillä ei lopulta ole merkitystä. Kyse on mekanismista.

Historiallisesti nämä kaksi voimaa ovat aika ajoin olleet vastakkain. Lopulta molemmat tahot kuitenkin ymmärsivät, että kakun jakaminen neuvottelemalla ja sopimalla on hedelmällisempi keino säilyttää ja kasvattaa valtaa. Tehdyillä sopimuksilla molemmat osapuolet ovat saavuttaneet niin paljon enemmän, kuin olisi koskaan ollut mahdollista riitelemällä ja pyrkimällä yksin kukkulan kuninkaaksi. Näillä valtion ja uskonnon erilaisilla sopimuksilla saavutettiin kaiken kattava kontrolli.
Todellisen vastakkainasettelun aika on kaukaista historiaa. Kannattaa miettiä vaikka Suomen eduskunnan ja poliittisten puolueiden toimintaa. Miten paljon asioista sovitaan kulisseissa tiettyjen eturyhmien toiveiden mukaisesti. Hankala kansa aivopestään median ja siellä patsastelevien asiantuntijoiden lausunnoilla ajattelemaan oikein. Hyvänä esimerkkinä verhojen takana sovituista suurista diileistä voidaan pitää Suomen EU-jäsenyyttä sekä 90-luvun hävittäjähankintoja.

Suomessa verotusoikeus on kahdella kirkkokunnalla, luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla. Kuka tämän verotusoikeuden on heille myöntänyt? Jälleen kerran on hyvä kysyä: kuka hyötyy – Qui Bono?

RAHAA! Hän on kaikki tietävä, täydellinen ja kaiken viisauden ruummilistuma, mutta rahaa vaan ei ole jostain syystä saa tarpeeksi….

Sana valtiovalta – government muodostuu kahdesta latinan kielen sanasta GUVERNARE ja MENS. Ensimmäinen kääntyy suoraan muotoon hallita/kontrolloida. Jälkimäinen osa kääntyy sanaksi mieli/ajatukset. Toisin sanoen valtiovalta – government = MIELEN HALLINTA.
Valtiolla on monopoli käyttää ylintä valtaa säätämällä, sekä panemalla täytäntöön lakeja. Näiden ”sääntöjen” mukaan on ihmisten elettävä, tai valtio rankaisee.

Kun yhdistetään sanojen uskonto ja valtiovalta etymologinen alkuperä, saadaan varsin mielenkiintoinen, tosiaan täydentävä kokonaisuus. Toinen kokoaa ihmiset yhteen, pitää massat paikoillaan ja toinen harjoittaa massojen mielen hallintaa. Vaikka näiden kahden välillä ei ole selkeää rajaa, niiden välillä on hierarkia. Uskonto on ylempänä ja käyttää isossa kuvassa suurempaa valtaa kuin valtio, vaikka välillisesti se voi näyttää ja tuntua toiselta. Molemmat lainaavat vapaasti toistensa menettelytapoja tarpeen mukaan omien tai yhteisten tarkoitusperien ajamiseen.

Ihmisessä tämä hallintamekanismi toteutuu kahden eri aivolohkon välillä. Täydellisen kontrollin saavuttamiseksi tarvitaan molempien aivolohkojen hallitsemista.

Ihmiset joilla oikea aivolohko on hallitsevampi lankeavat uskontoon. Tässä tarkoitetaan pääasiallisesti KAIKKIA kulttuurisia uskontoja. New ©age uskovaiset kuuluvat myös tähän samaan kastiin. Nämä ihmiset oikeasti USKOVAT ”meditoivansa” tien ulos tästä sotkusta. Toki, voi olla että sisäinen rauha löytyy mutta maailman hirveyksiä se ei vähennä yhtään. Tämä on yksi osoitus new ©age väen itsepetoksesta ja Solipsismiin lankeamisesta. Kun minulla on asiat hyvin niin kaikki on hyvin.
Toinen suosittu teoria heidän keskuudessaan on, että ”galaktinen federaatio” tarkkaillee maapallon tilannetta ja puuttuu asiaan hetkenä minä hyvänsä. Ovat varmasti tarkkailleet jo hyvän tovin, mutta vielä ei ole ollut mitään syytä puuttua tilanteeseen? Tällaiset uskomukset tekevät siihen uskoviasta passiivista ja harmitonta karjaa, mikä on juurikin niiden tarkoitus. Nämä ajautkset ja “filosofiat” on helppo myydä ihmisille, sillä kukapa ei haluaisi helpotusta elämäänsä minimaalisella panoksella, keskittymällä vain ja ainoastaan itseensä. Lopuksi näille hölmöille myydään ajatus, jonka syvin olemus on, että kaikki tulee menemään lopulta hyvin. Trust the plan!
New ©age “uskonnolla” on ollut hyvin tuhoisa vaikutus ihmiskuntaan ja tulemmekin tarkastelemaan sitä tarkemmin myöhemmin omassa kirjoituksessa.

Yleisesti ottaen, uskontoon langenneet ihmiset eivät oikeastaan tee omaehtoisesti mitään. Ylempiarvoinen kirjanoppinut on heille tulkinnut jotain kirjoitusta ja sen pohjalta määritellyt rajat ja normit. Kun johonkin ryhdytään, oli se korkeamman ylistystä tai itsensä räjäyttäminen bussipysäkillä, niin se tehdään ylempiarvoisen suorasta tai epäsuorasta käskystä. Näin on tehtävä koska korkeampi niin haluaa ja hänellä on avaimet sinun taivaspaikan lunastamiseksi.

Vasemman aivolohkon hallinasta kärsivät uskovat valtiovaltaan. Tällaiset ihmiset uskovat valtioon, tieteeseen, sääntöihin, kuriin, järjestykseen jne. Nämä paimentavat passiivista karjaa ja ovat valmiita käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja rakennetun järjestelmän ylläpitämiseksi, hinnalla millä hyvänsä.

Valtion tehokkain keino hallita massoja on käyttää suoraa ja epäsuoraa väkivaltaa tai sen pelkoa säätämiensä lakien noudattamiseksi. Näiden ”lakien” mukaan on ihmisten elettävä, tai valtio rankaisee heitä sopivaksi katsomallaan tavalla. Valtio itsessäänhän ei ole mikään elollinen organismi. Kyseessä on sopimus, missä suurin osa ihmisistä suostuu maksamaan veroja ym. maksuja pienelle joukolle byrokraatteja vallitsevan valtastruktuurin operoimisesta. Näin he ovat luovuttaneet oman itsemääräämisoikeutensa näille byrokraateille, joiden takana rikkaat pesänhoitajat pyörittävät tätä sirkusta. Pesänhoitajien yläpuolella olevat rupeavatkin olemaan sitten tämän planeetan todellisia valtiaita.

Jätä kommentti