Universaali Laki – Luominen

Ennen kuin menemme itse asiaan, on syytä korjata väärinkäsitys, mikä esiintyy useimmiten nyt käsiteltävän Universaalin Lain periaatteen yhteydessä.

Tämän periaatteen yhteydessä käytetään poikkeuksetta englannin kielen sanaa gender (sukupuoli), mikä on harhaanjohtava. Tämän periaatteen ymmärtämiseksi oikein, on mentävä sanan gender juurille. Ne sijaitsevat latinan kielen sanassa generare, mikä käännettynä tarkoittaa: tuottaa, luoda, synnyttää, aiheuttaa. Vanhassa ranskan kielessä latinan kielen sana generare, muotoutui sanaksi gendrer, genrer, mikä on jo hyvin lähellä englannin kielen sanaa gender.

Nykyisin sana gender mielletään poikkeuksetta sukupuolta tarkoittavaksi sanaksi. Vaikka sukupuolella on merkitystä tämän periaatteen (Luominen) ilmenemisessä, niin se on vain yksi osa-alue tästä periaatteesta. Tämän periaatteen syvin olemus on nimittäin luominen ja erityisesti se, miten se ilmentyy eri tavoin maskuliinisen ja feminiinisen energian kautta. Kyseessä on siis maskuliininen tai feminiininen tapa ilmentyä energiana, niin ajatusten, tunteiden kuin tekojenkin tasolla.

Meidän ympärillä olevassa maailmassa tämä periaate ilmentää itseään fyysisesti sukupuolen kautta. Mentaalisessa ulottuvuudessa tämä energia ilmenee oikean ja vasemman aivolohkon kautta erilaisena ajatteluna ja tunteina. Vasen aivolohko edustaa analyyttistä ajattelua, logiikkaa, matematiikka ja tiedettä, kun taas oikea aivopuolisko edustaa kokonaisvaltaista näkemystä, intuitiota, luovuutta, musiikkia ja taidetta.

Viimeisten vuosikymmenien aikana epätasapaino on kasvanut erityisesti mentaalisella tasolla, mutta aivan viime aikoina tämä kasvava epätasapaino on alkanut ilmenemään myös fyysisellä tasolla. Tästä esimerkkinä voidaan mainita sukupuolen vaihtamiseen kannustava aivopesu, mikä on johtanut yhä kasvaviin sukupuolenvaihto operaatioihin, joiden tuloksena tähän leikkiin ryhtyneet kokevat elämänsä menneen huonompaan suuntaan.

Mentaalipuolen aivopesusta hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa näiden kahden energian kasvava epätasapaino koulutuksessa. Viimeisten vuosikymmenien aikana on siirrytty yhä enemmän vasenta aivopuoliskoa stimuloiviin opetussuunnitelmiin, missä logiikka, matematiikka ja tiede on nostettu jalustalle musiikin ja muitten taideaineiden kustannuksella.

Me kaikki rakastamme omia lapsiamme ja haluamme heille mahdollisimman laadukkaan koulutuksen. Olisikin hyvä muistaa Albert Einsteinin näkemys tieteen paikasta kokonaisvaltaisen ihmismielen muodostumisessa ja erityisesti sen merkityksestä, kun puhutaan koulutuksesta.
”Mielikuvitus on tärkeämpi kuin tieto ja asioista perillä oleminen. Sillä tieto on rajattu siihen minkä me jo tiedämme ja ymmärrämme, mielikuvituksen ollessa avoin kaikelle olemassa olevalle ja tulevalle minkä joskus tiedämme ja ymmärrämme”.

Kun halutaan kehittää uusia teknologioita tai tapoja elää niin se vaatii väistämättä laatikon ulkopuolella ajattelemista. Toisin sanoen, se tarkoittaa oikean aivopuoliskon (feminiininen) merkittävää roolia luomisprosessissa.
Nykytiede kuitenkin suhtautuu usein jopa vihamielisesti tällaista ajattelua kohtaan, missä pyritään ratkaisemaan ihmiskunnan suuria ongelmia esim. energian tai vaikkapa lääketieteen suhteen uudella, ennenäkemättömällä tavalla. Näiden nykytieteen näkijöiden ja kokijoiden mielestä tiede on osoittanut nykyiset teoriat kiistattoman oikeiksi. Ne ovat vakiintuneita absoluuttisia totuuksia. Kuka ikinä kehtaa ja uskaltaa kyseenalaistaa näitä teorioita, on foliohattu ja pölhö populisti.

Rikkomalla avataan solmu, jota kukaan ei osannut avata. Todellista laatikon ulkopuolelta ajattelua.

On tärkeää ymmärtää, että kaikkia tasapainoisesti hyödyttävä luominen edellyttää molempien energioiden järkevää ja tasapainoista ilmentymistä tapauskohtaisesti. Tämä ei missään tapauksessa tarkoita, että toinen olisi toistaan parempi. Päinvastoin.  Molemmat ovat tasavertaisia. Valittu lähestymistapa luomiseen on sidoksissa tekijän sukupuoleen ja siihen, mitä ollaan luomassa/tekemässä.

Ei tarvitse kuin laittaa mies ja nainen kokoamaan keittiönkaappia, niin nähdään, kuinka molemmat pääsevät toivottuun tulokseen, mutta toisistaan poikkeavan ajattelun ja toteutuksen kautta. Asia, jonka varmasti jokainen aviopari tietää.

Molempien aivopuoliskojen tasapaino tuottaa siis tasapainoisen ihmisen. Edellä kuvattu ikivanhojen totuuksien ja rajojen hämärtäminen ja rikkominen kuitenkin tuottaa vain tarpeetonta vastakkainasettelua ja on rikkova elementti. Tämä näkyy jatkuvana epävakauden kasvuna ympäröivässä yhteiskunnassa.

Kun tiedetään, että KAIKKI on ja KAIKKI alkaa ajatuksesta (ALL is mind), on tärkeä tiedostaa ne viisi ”uskontoa” jotka ovat aiheuttaneet eniten kärsimystä ihmisille viimeisten vuosituhansien aikana ja tulevat näin tekemään jatkossakin, ellemme muuta ajatuksiamme. Näillä viidellä on kiistaton yhteys vasemman ja oikean aivolohkon tapaan käsitellä asioita. Lopullisena pyrkimyksenä kun on ulottaa aivopesu mahdollisimman monen maskuliinisen, tai feminiinisen energian epätasapainosta kärsivän ihmisen elämään.

Oikean aivolohkon epätasapainosta kärsivät ihmiset retkahtavat helposti kulttuurisiin uskontoihin (Krisitinusko, Islam, Juutalaisuus) sekä new age uskontoon, kun taas vasemman aivolohkon epätasapainosta kärsivät ihmiset taas retkahtavat tieteeseen sekä virkavallan esittämään viranomaisvaltaan, mikä rakentuu poikkeuksetta valtion ja sen eri toimielinten ympärille. On tärkeää huomata, että poikkeuksesta tiede ja valtio ovat naimisissa keskenään, mikä vain vahvistaa vasemman aivopuoliskon epätasapainosta kärsivien uskoa näihin.

Minä olen Tiede sinun jumalasi äläkä pidä muita jumalia, sillä olen kiivas jumala ja teen elämästäsi helvetin jos uskallat kyseenlaistaa Tieteen “absoluuttiset” totuudet.

Viides ”uskonto” mikä sitoo molemmat aivopuoliskot yhteen ja estää ihmisiä näkemästä, tai edes etsimästä ainoaa todellista uskontoa (TOTUUS) on vallitseva talousjärjestelmä ja erityisesti RAHA. Nämä viisi valta ”uskontoa” tullaan käsittelemään täällä omien artikkeleiden kautta lähitulevaisuudessa joten niistä ei nyt enempää.

Edellä kuvatut ”uskonnot” johtavat helposti me vastaan he ajatteluun, mikä näkyy kasvavana vastakkainasetteluna pitkälti kaikessa nyky-yhteiskunnassa. Tämä on juuri se työkalu, millä hajota ja hallitse -doctriinia käytännössä toteutetaan.

Halutessamme ehjää ja tasapainoista yhteiskuntaa olisi unohdettava ne asiat, jotka meitä erottavat. Sen sijaan olisi keskityttävä niihin asioihin, mitkä meitä yhdistävät. Universaalin Lain vetovoiman periaatteen mukaisesti, SE mihin ohjaamme ja keskitämme ajatuksemme, tunteemme ja tekomme, sen me myös saamme. KAIKKI on ja KAIKKI alkaa ajatuksesta (ALL is mind).

Paras tapa parantaa omaa elämänlaatua on Universaalin Lain periaatteiden toteuttaminen omassa jokapäiväisessä elämässä. Tässä artikkelissa käsitellyn asian suhteen se tarkoittaa esimerkiksi empatian ja huolehtimisen (feminiininen) yhdistämistä tekoihin (maskuliininen). Yksinkertaisimmillaan se voi olla ystävällinen hymy, vanhuksen/lapsen turvallisesti kadun yli saattaminen, tai ihan vaan naapurin tervehtiminen.

Jätä kommentti