Suuri Työ – Periaate

Suuri Työ voidaan kuvata yksinkertaisimmillaan termillä transmutaatio. Tällä muutoksella on kolme eri vaihetta. Prima Materia – Magnum Opus –  Lapis Philosophorum = Alkupiste, missä on kaikki tarvittava – Suuri Työ, jossa Universaalin Lain eri periaatteiden avulla Prima Materia jalostuu Totuuden avulla = Viisasten Kivi.

Suuri Työ alkaa, kun ihminen tuntee Universaalin lain ja noudattaa sitä elämässään. Suurimmalle osalla ihmisistä termi “Universaali laki” on tuntematon ja täysin vieras. Sille on olemassa kuitenkin hyvin tarkka määritelmä, joka kuuluu näin:

Universaali Laki on yleismaailmallinen, sitova ja muuttumaton säännöstö mikä määrää seuraukset  kaikille kokonaisvaltaisen älyllisyyden omaaville olennoille perustuen heidän tekoihin.

Universaali laki ei siis ole ihmisen luomus, eikä sitä pidä sellaisena esittää, vaan se on jotain suurempaa ja ikuista. Universaali laki vaikuttaa aina ympärillämme, vaikka emme olisi tietoisia sen olemassa olosta. Ihminen ei kykene sitä muuttamaan vaan on ikuisesti alisteinen sille. Universaali laki koskee täysin vain kokonaisvaltaisen älykkyyden omaavia olentoja.

“Sivistyneissä” yhteiskunnissa on vallalla käsitys sijoittaa ihminen poikkeuksetta eläinkunnan piiriin, mikä johtuu joistakin myös eläimille ominaisista ihmisen piirteistä ja käyttäytymismalleista. Ihmisessä on toki eläimellisiä ominaisuuksia mutta ihmisessä on jotain paljon suurempaa, jotain mikä puuttuu tyystin eläinkunnasta. Nimittäin Omatunto ja korkeampi tietoisuus itsestä. Eläin toimii täysin vaistojensa varassa, kun taas ihminen on vapaa valitsemaan ja toimimaan valintansa mukaisesti.

Ihmisen rinnastaminen eläimeen on satanismia puhtaimmillaan. Satanismissa ihminen on vain omien viettiensä ja halujensa vietävänä ja on siksi muista välittämättä oikeutettu tyydyttämään eläimelliset halunsa. VÄÄRIN.

Mä, Mä ja MUN kivat

Näin tehdessään hän myös oikeuttaa moraalisen relativismin omien tekojensa suhteen. Ihminen siis muka päättää, onko jokin teko oikein vai väärin. Ajatelkaa nyt vähän. MINÄ voin ostaa ITSELLENI uuden paidan, koska se niin halpa. Sillä ei ole mitään merkitystä, että paidan ommellut ihminen on tehnyt paidan olemattomalla palkalla käytännössä orjana. Kunhan MINÄ saan paidan ja MINULLE tulee hyvä olo, eikä MINUN tarvitse käsitellä tämän asian moraalisia ulottuvuuksia. MINÄ!
Tällainen MINÄ/EGO keskeinen ajattelu tunnetaan termillä Solipsismi. Se ei poikkea millään tavalla satanismista, missä MINÄ olen tärkeämpi kuin muut enkä välitä yhtään, vaikka joku toinen kärsii, kunhan se ei vain vaikuta MINUUN mitenkään. Molemmat asiakokonaisuuksia, joihin tulemme vielä palaamaan.

Edellä kuvattu eläimellinen ihminen, joka on täysin omien halujensa vietävänä, on Darwinismia ja tiedeismiä ihailevien ihmisten mielestä ”luonnollinen” tila. Se voi olla sitä eläimille, joilla vahvimman oikeus on perustana olemassaololle, mutta ihmiselle se ei sitä ole, koska me EMME ole eläimiä. “Vahvimman oikeus” ajattelun hyväksyminen on ilmentymä vasemman aivopuoliskon ylivallasta. Vasen aivopuolisko kontrolloi älyä, logiikkaa sekä fyysisiä elämän aspekteja. Nämä ovat asioita, jotka mielletään maskuliinisiksi.

Nyt sitten. Onko Darwinismi mielestäsi looginen selitys ihmisen käyttäytymiselle? Miten looginen on teoria evoluutiosta, jossa psykopaatit, joko ensisijaiset tai toissijaiset, hallitsevat ja pyörittävät yhteiskuntia ja kaikkein merkityksellisimpiä yrityksiä. Miten looginen on selitys eläimellisen käytöksen hyväksyminen ihmistä ja näin koko yhteiskuntaa ohjaavaksi käyttäytymismalliksi, missä pyritään vain selättämään muut keinoja kaihtamatta ja pääsemään näin kukkulan kuninkaaksi maksoi mitä maksoi?


Darwinismissa evoluutio tapahtuu vahvimman oikeudella tapahtuvan lisääntymisen kautta, jolloin parhaimmat ja vahvimmat geenit jatkavat seuraavissa sukupolvissa. Voidaankin kysyä, onko ihminen tullut vahvemmaksi viimeisten kymmenien tuhansien vuosien aikana? Onko kykymme sietää äärimmäistä kuumuutta tai kylmyyttä parantunut? Entä mitkä muut fyysiset tai henkiset ominaisuutemme ovat kehittyneet Darwinin teorian mukaan?

On syytä muistaa, että todellinen evoluutio on voima, joka ottaa huomioon myös omantunnon ja tietoisuuden kehittymisen. Siksi ennen kaikkea tietoisuuden on kasvettava, kehityttävä ja edettävä yhä monimutkaisemmille tasoille. Pelkkä dna:n levittäminen vahvimman oikeudella ei estä moraalin ja tietoisuuden taantumista. Ilmiö, mikä on jatkunut jo pitkään ihmisen kohdalla, valitettavasti.
Selvästikään geenien levittämisellä ympäriinsä ei ole juurikaan tekemistä todellisen evoluution kanssa. Sen tarkoitus kuitenkin on parantaa ihmistä kokonaisvaltaisesti.

Suuri Työ ja Alkemia ovat synonyymejä samalle asialle. Molemmissa on kyse muodonmuutoksesta/metamorfoosista. Lähdet liikkeelle alkupisteestä tietyin ominaisuuksin (prima materia) ja työkaluin. Matkan edetessä (magnum opus) kehität ominaisuuksiasi paremmiksi niillä työkaluilla, jotka sinulla on tai jotka sinun on hankittava. Työkalut eivät asiaa siltikään ratkaise vaan tärkeämpää on prosessin ymmärtäminen ja sitä kautta sen sisäistäminen mahdollisimman hyvin.

Suuren Työn tavoite on sisäisesti puhdistaa egokeskeinen, pelokas ja aivopesty tila. Kirkastaa kuva, jotta nähdään maailma sellaisena kuin se oikeasti on. Vapautamme egomme orjuudesta ja avaamme sydämemme maailmalle kohdaten kaikki ne hyvät, pahat ja rumat, mitä tämä elämä tässä ympäristössä tuo mukanaan. Samalla jätämme taakse egon ja aivopesun meihin lyömät stigmat ja tahrat. Totta tosiaan. Tätä prosessia kutsutaan nimellä Suuri Työ ja sen tavoite on löytää Viisasten Kivi (lapis philosophorum)

Niinpä Suuri Työ alkaa, kun astumme kätketyn tiedon valtakuntaan ja alamme ymmärtää Universaalia lakia. Universaalin lain ymmärtäminen tarkoittaa tietoisuuden, omantunnon ja sen eri mekanismien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja toteuttamista. Toisin sanoen käsitystä siitä, mikä on oikeaa tai väärää käyttäytymistä.

Miten sitten toteuttaa Universaalia lakia?
Universaalin laki toteutuu, kun ihminen todella elää tietoisesti omantunnon mukaan. Silloin päivittäiset tekomme pohjautuvat vapaaehtoiseen valintaan tehdä oikein, väärän teon sijaan.

Kun ihminen EI toteuta Universaalia lakia, hän ohittaa omantunnon. Ymmärryksen siitä mikä on oikein, mikä väärin ja tietoisesti valitsee väärän oikean sijaan.

Valintojesi moraaliset seuraukset saat tuntea tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin. Sen mitä annat maailmankaikkeuteen sen maailmankaikkeus antaa sinulle.

Kaikki se mikä on ALHAALLA on samanlaista kuin se mikä on YLHÄÄLLÄ; Ja että se mikä on YLHÄÄLLÄ on samanlaista kuin se mikä on ALHAALLA: siten voi YKSEYDEN ihme toteutua.

2 kommenttia artikkeliin ”Suuri Työ – Periaate”

 1. Muuten hyvä, mutta omatunto on kulttuurinen tuote. Yhteiskunta määrittelee, mikä on oikein ja mikä väärin. Todellinen oikeintekeminen pohjautuu sisäiseen näkemykseen, joka nousee omantunnon yläpuolelle ja pohjautuu henkisen kasvun asteeseen.

  Vastaa
  • Kuvasit juuri miten omatunto halutaan selittää ihmisille. Kun katsoo pieniä lapsia niin heillä usein menee asiat hiukan yli ja tulee pientä nipistelyä, tönmistä ja jopa lyömistä. Kun vanhempi ei heti puutu tilanteeseen vaan antaa asioiden edetä omalla painollaan, niin rikkeen tehnyt lapsi voi a)hätääntyä itse ja ruveta myös itkemään b)hämmentyä ja mennä lohduttamaan itkevää uhria c)olla täysin välinpitämätön ja jatkaa omia touhujaan.
   Toki nuo edellä kuvatut voivat kaikki olla opittuja kulttuurisia käytöstapoja mutta tätäkin asiaa on tutkittu jonkin varran ja rapakon takana on tehty tutkimus, jossa alle kaksi vuotiaat pyrkivät oikeudenmukaisuuteen sekä oikean ja väärän selkeään erottamiseen toisistaan.
   Jotta ihminen voi erottaa oikean ja väärän hänellä on oltava omatunto, käsitys oikeasta ja väärästä. Oikean ja väärän käsitys voi olla kulttuurinen tuote MUTTA se ei tee siitä itsellään oikeutettua.
   Mietitään vaikka Suomen lakia ja oikeusjärjestelmää, missä julkisuuden heinkilä jolla on raakaa lapsipornoa älylaitteesaan ja kotikoneellaan saa tuomioksi 50 päiväsakkoa. Vertailukohdaksi on hyvä asettaa ihminen joka suomensi Helsingin itä-keskuksessa pidetyn julkisen puheen ja hän sai tuomion oikeudessa tästä SUOMENNOStyöstään = 70 päiväsakkoa. Siinä on kulttuurista oikean ja väärän soveltamista. Kuitenkin jokainen jolla on jotain toimintaa korvien välissä + omatunto ymmärtää, että nämä tuomiot ovat täysin naurettavia. Eli kulttuurin käsitys oikeasta ja väärästä on juurikn kulttuurista, eikä sillä ole välttämättä juurikaan tekemistä oikean ja väärän sekä omatunnon kanssa.

   Vastaa

Jätä kommentti