Universaali Laki – Mentalismi

Jos tunnustat jotain kulttuurista uskontoa (kristinusko, muslimi jne), olet vahvasti poliittisesti suuntautunut tai uskot nykytieteen absoluuttiseen totuuteen sinun on vaikea ymmärtää saati sisäistää näitä ikivanhoja totuuksia. Vasta kun päästät hetkeksi irti ennakkoasenteistasi mitkä perheesi, koulutiesi, ystäväsi ja työmaailma ovat sinuun istuttaneet voit nähdä ja sisäistää nämä ikuisuuden olemassa olleet mysteerit jotka hallitsevat ympärillä olevaa maailmaa pienimmästä alkeishiukkasista aina Canis Majorikseen asti.

Universaali Laki on yleismaailmallinen, sitova ja muuttumaton säännöstö mikä määrää seuraukset  kaikille kokonaisvaltaisen älyllisyyden omaaville olennoille perustuen heidän tekoihin.

Edellä Universaali Laki (Natural Law) määriteltiin yhdellä lauseella.  On selvää, ettei näin suurta kokonaisuutta voi riittävästi avata yhdellä lauseella. Menkäämme syvemmälle tutkimaan Universaalin Lain käsitettä.

Universaalin Lain ymmärtäminen, sisäistäminen ja toteuttaminen on edellytys Suuren Työn tekemiselle. Tämä sääntökokoelma olisi hyvä hallita mahdollisimman hyvin, koska se helpottaa Suuren Työn tekemistä. Voidaan hyvin sanoa, että Universaali Laki on Suuren Työn perusta, minkä päälle Suuren Työn tekeminen rakentuu. Universaali Laki on siis ensimmäinen asia, mikä on hallittava Suuressa Työssä.

Mitä sitten käsite ”ensimmäinen asia” tarkoittaa?
Suomen kielen sana periaate kääntyy englannin kielen sanaan principle. Sille löytyy kantasana latinasta: principium = ensiksi, ensimmäinen, kaikkein tärkein ja perusta. (Usein tässä yhteydessä käytetään myös latinankielen sanaa pricipia). Ensimmäinen asia kuulostaa hiukan jäykältä Suomen kieleltä mutta onneksi sille löytyy huomattavasti jouhevampi vastine = periaate.

Edellä tulikin sitten yhteiskuntamme suurin ongelma saman tien tiskiin. Me emme laita periaatteita ensimmäisiksi asioiksi elämässämme. Oikeastaan voidaan sanoa, että keskiverto kansalaisella ei ole mitään periaatteita. Eletään hetkessä ja maksetaan laskut myöhemmin.

Kysyttäessä ihmisiltä heille tärkeimpiä asioita niin kuinka moni sanoo periaatteiden kuuluvan tähän joukkoon? Promille, ehkä? Vastaukseksi tulee kyllä perheen jäseniä, ystäviä, lähipiiriin kuuluvia ihmisiä tai eläimiä. Jopa tavaroita.
Yhdenkään ihmissuhteen ei pitäisi merkitä yhtä paljon tai enemmän kuin periaatteen. Kuulostaa kovalta, mutta näin se vain on. Ihminen, joka ei kykene laittamaan periaatteita tärkeimmiksi asioiksi, on enemmän tai vähemmän kaltevalla pohjalla. Pieni keikaus elämässä ja kaikki suurella vaivalla haalitut elämän palikat kaatuvat ja pyörivät syvyyksiin.

Suuren Työn osio Universaali Laki sisältää yhteensä kahdeksan pariaatetta. Käymme nämä 7+1 periaatetta läpi lyhyesti yksitellen ja sen jälkeen siirrymme Suuren Työhön. Ensimmäiset asiat ensimmäisiksi.

Mentalismi

Mentalismin periaate voidaan kiteyttää ajatukseen: KAIKKI on ja KAIKKI alkaa ajatuksesta (ALL is mind). Kaikki elämässäsi tapahtuva on lähtenyt liikkeelle ajatuksesta mielessäsi. KAIKKI. Ennen kuin istuit alas lukemaan tätä niin sinulla oli ajatus, että onpas tämä mielenkiintoista, taidankin lukea tämän. Makrotasolla itse Universumi on psyykkinen rakennelma. Ajatukset johtavat asioiden ja/tai tekojen manifestoitumiseen. Ajatukset määräävät jokapäiväiset toimemme, ja näistä ajatuksista ja niiden seurauksista muodostuu suurempi kokonaisuus, jota me kutsumme elämäksi.

Time 18.1.2010 – Miksi DNA:i ei ole kohtalosi

Amerikkalainen kehitysbiologian professori Bruce Lipton on kirjoittanut erinomaisen kirjan nimeltään Ajatuksen Biologia. Kirjassa tuodaan seikkaperäisesti esiin kuinka geenit ja DNA eivät hallitse kehoamme, vaan solujen ulkopuolelta tulevat signaalit, kuten AJATUKSEMME tai vaikkapa syömämme ravinto. Tästä on muodostunut täysin uusi tieteenhaara nimeltään epigenetiikka (etuliite epi tarkoittaa mennä jonkin asian yli tai ohi). Se mullistaa käsityksen mielen ja aineen välisestä yhteydestä. Oikein ymmärrettynä se myös vapauttaa ihmisen dna:n ikeestä. SINÄ voit muuttaa elämäsi ja jopa dnasi jos olet valmis näkemään hieman vaivaa sen eteen.

On äärimmäisen tärkeää työstää ajatuksia, viettää omien sisäisten ajatusten kanssa aikaa. Ole vastuullinen ajatustesi suhteen, sillä ne johtavat vastuullisiin tekoihin. Aivan samalla tavalla vastuuttomat ajatukset johtavat vastuuttomiin tekoihin, ja sitä ei kai kukaan lähtökohtaisesti halua?
Ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät koska heillä on tietynlaisia ajatuksia, tunteita ja uskomusjärjestelmiä juurtuneina mieleen. Sieltä ne ohjaavat tekojamme aivan kuten koodi ohjaa tietokoneohjelmaa. Jos siis haluat muuttaa elämääsi, muuta koodia/ajatteluasi mikä muuttaa tunteitasi, mikä muuttaa toimintatapojasi: KAIKKI on ja KAIKKI alkaa ajatuksesta (ALL is mind).

Kaikki suuret muutokset vaativat ponnistelua, kurinalaisuutta ja motivaatiota. Jokainen, joka on yrittänyt muuttaa elämäänsä vaikka laihtumalla, tietää miten vaikeaa itse laihtuminen on, saati sitten saavutetun tuloksen säilyttäminen. Kun haluat muuttaa elämääsi pysyvästi, on ajatusten muututtava ensin. Siitä seuraa tunteiden muuttuminen kyseessä olevaa asiaa kohtaan. Kun ajatuksesi ja tunteesi ovat muuttuneet, siitä seuraa automaationa toimintatapojen muutos.  Kun saavutat tämän pisteen, kokemasi todellisuus muuttuu. Käsite hengen voitto aineesta juontaa juurensa juurikin tästä ensimmäisestä periaatteesta.

Ihmiset eivät kuitenkaan halua kuulla tätä viestiä. Miksi näin? Valitettavasti tässäkin tapauksessa vastuu lankeaa peilikuvalle. Vain SINÄ voit tehdä tämän, koska Sinä muutut ja kyse on nyt Sinun elämästä.  On hämmästyttävää, miten paljon ihmiset käyvät eri psykiatreilla, self-help kursseilla tai uskonnollisen ”esimiehen” pakeilla pyytämässä ja kuuntelemassa neuvoja mutta eivät ymmärrä, että ulkoisen konsultaation jälkeen varsinainen työ on tehtävä itse. Ensin muuttamalla ajatuksiaan ja sen jälkeen muuttamalla toimintatapojaan muuttuneiden ajatusten pohjalta.

Trivium.

Kiinnittäkää huomiota edellä kuvatussa muutosprosessissa esiin tuotuun klassiseen oppimismalliin Triviumiin (kielioppi-logiikka-retoriikka = input-processing-output). Kaikkein yksinkertaisin tapa ajatella tätä mallia on tietokone. Ohjelman koodaaja syöttää tietoa järjestelmään (input). Tämän jälkeen järjestelmä prosessoi syötetyn tiedon (processing). Sen jälkeen ohjelma tekee edellä mainittujen prosessien pohjalta halutun toiminnon (output), vaikkapa printtaa junaliput.
Peilataanpa sama asia ihmiseen. Luokaton materiaali (kulttuuriset uskonnot, yhteiskunnan odotukset, perheen ja ystävien arvot) syötettynä mieleen aiheuttaa 100% varmuudella luokatonta ulosantia. Paskaa sisään, paskaa ulos.

Lopuksi esimerkki siitä mihin vastuuttoomat ajatukset voivat johtaa. Tähtien Sota elokuva saagassa esiintyvän  jedi ritari Yodan pahaenteiset varoituksen sanat hänen kohdatessaan Anakin Skywalkerin tämän ollessa vielä lapsi: ”Pelko johtaa kiukkuun, kiukku johtaa vihaan ja viha johtaa kärsimykseen…ajatus-tunne-seuraus.

 

Jätä kommentti