BIS – Ilmastonmuutos – Hiilivero

”Vain kriisi, joko todellinen tai kuviteltu, johtaa todellisiin muutoksiin. Kriisin puhjetessa riippuu vallalla olevista aatteista, millaisiin toimiin ryhdytään. Minä katson, että meidän tehtävämme on kehittää nykyiselle politiikalle vaihtoehtoja, pitää ne elossa ja tarjolla, kunnes poliittisesti mahdoton kääntyy poliittisesti väistämättömäksi.”

Näin lausui taloustieteen Nobelisti Milton Friedman vuonna 1962. Toisen maailmansodan aiheuttama tuho oli vielä hyvin muistissa. Tuo sota oli suora jatkumo ensimmäiselle maailmansodalle, mitkä yhdessä aiheuttivat yli sadan miljoonan ihmisen kuoleman. Vanhoja imperiumeja lakkasi olemasta ja uusia valtioita syntyi. Rajoja siirreltiin suuntaan jos toiseen.

Sotien välillä perustettu ensimmäinen globaali rauhaan pyrkivä järjestö tuli ja meni. Sama joukko, joka epäonnistui Kansainliiton suhteen, osui häränsilmään heti toisen maailmansodan jälkeen lahjoittamalla jättimäisen tontin johon rakennettiin uuden järjestön päämaja. Lisäksi lahjoitettiin nykyrahassa noin 120 000 000 $ arvoinen shekki pesämunaksi, jotta saatiin asiat rullaamaan. Koko lahjoitus oli arvoltaan lähes 240 miljoonaa nykyistä dollaria. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä, Yhdistyneet Kansakunnat àla perhe Rockefeller.

Kiitos, kiitos kaikesta Herra Rockefeller.

Sotien välillä perustettiin myös huomattavasti tuntemattomampi taloudellinen instituutio nimeltä Bank of International Settlements (BIS). Tätä keskuspankkien keskuspankkia ei juurikaan tunneta, mikä on juurikin niin, miten se tahtoo asian olevan. Kansainvälistä järjestelypankkia voisi verrata korkealla lentävään yliäänipommittajaan. Se on näkymätön, uskomattoman nopea ja kantaa mukanaan maailmaa mullistavia asejärjestelmiä. Kuitenkin, senkin on haettava polttoainetta ja toteutettava tehtäviä, jotka sille annetaan ”jostain, joidenkin toimesta”.

20.1.2020 Baselin Tornista (BIS:n Sveitsin Baselissa sijaitseva pääkonttori) kuului pahaenteistä jylinää. Viestin sanoma oli selvä. Keskuspankkien on omilla työkaluillaan hillittävä ilmastonmuutosta, tai muuten uusi globaali lama uhkaa.

Yksi PANKKI löytää heidät, se Yksi heitä hallitsee, se Yksi heidät yöhön syöksee ja pimeyteen kahlitsee

Asia ilmoitettiin, ikään kuin seuraava lama olisi jotain ennen näkemätöntä ja kokematonta. Taloushistoriaa edes hieman tunteville se aiheutti kuitenkin lähinnä hymähdyksiä ja pään pudistelua. Viimeisen 400-vuoden aikana pankkijärjestelmä on ajautunut kriisiin keskimäärin 10-vuoden välein. Voidaankin hyvin sanoa, että nykyinen talousjärjestelmä on ollut jatkuvaa nousua ja romahdusta. Talouskupla puhalletaan mahdollisimman isoksi kunnes jostain kohtaa repeää. Kupla puhkeaa ja ne, jotka ovat uskoneet taikurin maagisiin lupauksiin, maksavat laskun, jonka jälkeen aloitetaan kuplan puhaltaminen uudestaan.

Olemme nyt ylittäneet tuon kymmenen vuoden keskiarvon ja vaikka rahtijuna nimeltä ”talouslama” onkin myöhässä, se kyllä tulee sieltä, suurempana ja tuhoisampana kuin koskaan ennen. Luvassa on siis verta, hikeä ja kyyneleitä, jälleen kerran.

Erikoisen nykyisestä kuplasta tekee se tosiasia, että kuplan puhaltajana ovat toimineet keskuspankit, jotka ovat määrällisellä helpottamisella vieneet löysänrahan ihanuuden aivan uudelle tasolle. Tasolle, missä pörssi ja kaikki mikä liittyy sen toimintaan voittavat ja kaikki muut häviävät. Jälleen kerran, pankkisektori on käyttänyt sille tarjottua tilaisuutta häikäilemättömästi hyväkseen. Greed is good – Gordon Gekko

Nyt voimmekin edetä itse artikkelin ytimeen. Alussa viittaamamme BIS:n ulostulosta tekee merkittävän sen luonne ja rivien välistä huokuva suora uhkaus: : ”jos emme saa globaalia hiiliveroa tjms. aikaiseksi, niin maailmanlaajuinen lama tulee”

Ilmaston muutos asettaa uusia haasteita keskuspankeille ja säätelyä ohjaaville viranomaisille sekä näiden valvojille. BIS:n mukaan keskuspankeilla on rooli uuden tilanteen ymmärtämisessä ja pyrkimyksessä minimoida ilmastoon liittyvät riskit parantamalla riskianalyysejä liittyen todellisiin ilmastoon liittyviin uhkakuviin.
Niinpä keskuspankit voivat auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tällaisia keinoja olisivat GLOBAALI HIILIVERO, kestävän kehityksen lisääminen taloudellisen toiminnan ytimeen, tähänastisten ehdotusten pohjalta soveltuvien kompromissien etsiminen sekä uusien rahoitusmekanismien rakentaminen kansainvälisellä tasolla.
Edellä mainitut uudistukset olisivat monimutkaisia ja voisivat aiheuttaa merkittäviä seurauksia nykyiseen jakelurakenteeseen. Näiden seurausten hoitaminen asiallisesti on elintärkeää, kun halutaan säilyttää pitkän aikavälin vakaus taloussektorilla.”
BIS – Green Swan, Central banking and financial stability in the age of climate change

NÄIN! Keskuspankkien keskuspankin mielestä siis HIILIVERO on yksi parhaista tavoista taistella ilmaston muutosta vastaan. HIILIVERON toteutuminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa luonnonvarojen ja kaikkien talous transaktioiden globaalia valvontaa 24/7/365. Jatkuvan valvontakoneiston olemassa olo on EHDOTON VAATIMUS tällaisen järjestelmän toimimiseksi.

Kun ikkuna lopulta sitten aukeaa, tämän kaiken näkevän silmän käynnistämiseksi, niin se tullaan tekemään hyvin nopeasti maailmaa mullistavan/järkyttävän tapahtuman varjossa, tai sen johdosta. Näin on tehty usein ennenkin. Tälle mekanismille on olemassa filosofinen termi Hegeliläinen dialektiikka, mikä lyhyesti voidaan kiteyttää kolmeen sanaan: Ongelma – Reaktio – Ratkaisu.

Ongelma – ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos. Reaktio – maailma tuhoutuu, vedenpinta nousee, ekosysteemit tuhoutuvat. Ratkaisu – hiilivero, kaikkien ostotapahtumien jatkuva valvonta, ihmisten ohjaaminen isompiin yksiköihin ja sananvapauden kaventaminen.

 

Lipsautin vähän meidän tulevia suunnitelmia teidän varallenne.

Tämän saatanallisen suunnitelman lipsautti lehdistölle, ilmeisesti vahingossa Christiana Figueres, joka toimi aiemmin YKn ilmastonsuojelun puitesopimuksen johtajana. Tässä roolissa hän lausui helmikuun alussa vuonna 2015 Brysselissä näin: “Aikomuksenamme on ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa tietoisesti muuttaa viimeiset 150 vuotta vallalla ollut talousmalli tietyn ajan kuluessa. Tämä on todennäköisesti vaikein koskaan meille annettu tehtävä”.

Euroopan keskuspankin johtaja Christina Lagarde ilmoitti EKP:n ottavan ilmastonmuutokseen liittyvät riskit huomioon tulevissa ennusteissaan sekä talouden valvontaprotokollissaan. Näin EKP:n perinteinen rooli inflaation torjujana laajenisi joksikin aivan muuksi.

Vielä merkittävämpää oli Englannin keskuspankin johtajalle Mark Carneylle ojennettu kultainen kädenpuristus, hänen korvatessaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin keskittyvän Mike Bloombergin YK:n ilmastotoiminnan erikoislähettiläänä.
Carney ehtikin jo viime vuoden lopulla useasti ilmoittaa, että yritykset, jotka eivät vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen, tulevat menemään konkurssiin.

Edellä kuvattujen lausuntojen viesti on kristallin kirkas. Jos haluat elää ja selvitä tulevasta kriisistä, ole kunnon orja ja mukaudu siihen, mitä ME TODELLISET VALLANKÄYTTÄJÄT sinulle ilmoitamme pesän hoitajiemme kautta.

Pyramidin huipulla tätä agendaa ajavat tahot ovat näkymättömiä. Internetistä et heistä löydä paljoakaan, etkä sen puoliin kirjastostakaan. Näihin piireihin ei ulkopuolisia oteta. Ei edes minkään initiaation, tai salaseuran kautta. Todelliseksi vallankäyttäjäksi synnytään. Veren perinnön kautta olet ikuisesti osa tätä rakennetta. He ovat ihmiskunnan todellisia hallitsijoita.

Teknokratia on näiden tahojen työrukkanen ja keskuspankit ovat työkalu, millä maailmaa työstetään sen näköiseksi kuin he haluavat. Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) on vain yksi pyörä koneistossa, minkä tarkoituksena on synnyttää Uusi Uljas Maailma.

Pankkiirit painavat siis aseet ohimoillemme ja anelevat meiltä, ettemme pakottaisi heitä vetämään liipaisimista, aiheuttaen näin suuren laman. Syylliseksi lavastetaan SINUT, koska et ymmärtänyt ”hiiliveron” tärkeyttä. Sen sijaan jatkoit laveaa länsimaista elämäntyyliäsi ja siksi SINÄ olet syyllinen, aina ja iänikuisesti.

Tiedämme varsin hyvin, että keskuspankit voivat vetää halutessaan irti pohjatulpan taloudelta nostamalla korkoja, minkä jälkeen se on ai ai ja hei hei. Tämän työkalun ongelmana on kuitenkin se vaara, että liian laaja yhtäaikainen talouden romahtaminen globaalisti voisi synnyttää laajan globaalin vastarinnan.

Siksi meidän halutaan antavan vapaaehtoisesti periksi, jotta valtuuttaisimme heidät ottamaan käyttöön ilmastonmuutoksen hillintään pyrkiviä keinoja. Tämän illuusion varjolla laajenevat valvontamekanismit, yhdistettyinä sananvapauden kahlitsemiseen astuvat juridisesti voimaan. Näin meidät sitten työnnetään syvemmälle orjuuden häkkiin, kunnes pidämme tätäkin uutena normaalina ja halaamme kiitollisena orjuuttajaamme. Kiitos tästäkin, armollinen isäntä.

On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että nämä suunnitelmat eivät toteudu, ELLEI niiden anneta toteutua. Sinun vastuullasi on aktivoida sinussa oleva epäitsekäs voimavara ilmoittaa muille lajitovereille, mistä on kyse ja mistä suunnasta vaara uhkaa. SE ON VÄHINTÄ MITÄ VOIT TEHDÄ!

2 kommenttia artikkeliin ”BIS – Ilmastonmuutos – Hiilivero”

  • Historia on voittajan versio tapahtumista. Kun puhutaan toisen maailmansodan aikana tapahtuneesta holocaustista ainoa asia mikä on varmaa on se, että se ei tapahtunut niin kuin kouluhistoria sen meille kertoo.
   Etymolgisesti sana holocaust tarkoittaa uhrausta mikä tehdään tulen avulla. Kysymys tietenkin herää, kenelle tämä uhrilahja on tarkoitettu ja miksi?
   Myös se seikka, että Auschwitz museo on julkisesti alentanut uhrien lukumäärää sodan jälkeisestä neljästä miljoonasta, ensin puoleentoistamiljoonaan ja sitten 1.1 miljoonaan, kertoo omaa kieltään. Lukuisat tutkijat pitävät näitäkin lukuja liioitteluna ja käyttävät lukuja jossain 500 000 – 800 000 välillä. Heidän tukenaan ovat useat krematorioiden ja kaasulla tappamisen asiantuntijat. Heidän tekemien tutkimusten ja laskelmien lopputulokset osoittavat virallisen luvun olevan mahdoton.

   Vastaa

Jätä kommentti